NOTA LEGAL

Copyright:
© 2011, MUSEU AGBAR DE LES AIGÜES *
Tots els drets reservats

Queden prohibides a qualsevol usuari, sense la prèvia autorització per escrit del MUSEU AGBAR DE LES AIGÜES o dels titulars dels drets de propietat intel·lectual o d’altres continguts, la reproducció, distribució, comunicació pública i/o transformació per qualsevol mitjà o forma i en qualsevol suport d’aquest web, així com dels seus continguts.

POLÍTICA DE PRIVACITAT

Museu Agbar de les Aigües, Ctra. de Sant Boi, 4-6 · 08940 · Cornellà de Llobregat

Tel. informació i reserves 93 342 35 38 · www.museudelesaigues.com
Tots els drets reservats

· Política de privacitat
Us informem, d’acord amb la Llei orgànica 15/1999 de protecció de dades de caràcter personal, que les dades personals que ens heu facilitat s’incorporaran en un fitxer automatitzat que és responsabilitat de la Fundació Agbar i la finalitat del qual és mantenir-vos al corrent de les activitats que es duen a terme al Museu Agbar de les Aigües. Podeu exercir el dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició remetent un escrit a l’atenció del Museu Agbar de les Aigües de la Fundació Agbar, domiciliada a la ctra. de Sant Joan Despí, 1, 08940 Cornellà de Llobregat (Barcelona), o bé enviant un missatge de correu electrònic a info@museudelesaigues.com

EL RESTAURANT

EL RESTAURANT

LA BOTIGA

LA BOTIGA

AGENDA

AGENDA

© MUSEU AGBAR DE LES AIGÜES. CTRA. DE SANT BOI, 4-6. 08940 CORNELLÀ DE LLOBREGAT. TEL: 93 342 35 38 (INFO) 93 342 35 36 (RESERVES)

trigital.org - Agencia de comunicación

Fundació Agbar